THIRRJE PËR PRAKTIKANTË/E NË INSPEKTORATIN E PUNËS Qendra për Politika dhe Avokim (QPA), shpallë thirrje të hapur për aplikim për pozitën praktikant/e me pagesë në Inspektoratin e Punës. QPA është në kërkim të praktikantëve/eve të cilët janë në vitin e fundit në...

Heshtja Ndaj Rreziqeve ne Pune

Heshtja ndaj rreziqeve në punë
Sipas Ligjit të Punës, “risku nënkupton mundësinë që të punësuarit t’i shkaktohet plagë,
sëmundje ose probleme shëndetësore…

A është i hapur vendi i punës suaj?

A është i hapur vendi i punës suaj?
Nëse po…

A ka Kosova listë zyrtare të sëmundjeve profesionale?

Mëgjithëse shëndeti në vëndin e punës është i rregulluar me Ligjin për siguri dhë shëndet në punë dhe akte nënligjore, deri me tani institucionet…

Video Storie

Video storia pasqyron disa raste suksesi te kompanive private te cilat ofrojne kushte te pershtatshme te sigurise dhe shendetit ne pune per punetoret e tyre….

Semundje Profesionale

Sëmundje profesionale definohet çdo sëmundje e shkaktuar nga ekspozimi në elementet e dëmshme dhe të rrezikshme kimike, fizike dhe biologjike në ambientin e punës gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës…

Dialog per Drejtesi Sociale – Projekti

Me datën 11 mars 2020, u bë lansimi i projektit “Dialog social për drejtësi sociale” implementuar nga Koalicioni për drejtësi sociale dhe të drejta socio-ekonomike….

Siguria ne Vende te Punes lidhur me COVID-19

Rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës për masat e sigurisë në vend të punës në lidhje me COVID-19..

Dialog Social për Drejtësi Sociale – Bisede

Në vazhden e aktiviteteve të projektit ‘Dialog Social për Drejtësi Sociale’ është zhvilluar video intervistë me z.Valon Leci, Ushtues Detyre i Kryeinspektorit të Punes…

Sfidat e sigurise dhe shendetit ne vendin e punes

Qendra per Politika dhe Avokim (QPA) dhe Federata e Sindikatave te Pavarura Elektrokosova (FSPE)…

Lajmet e Fundit

THIRRJE PËR PRAKTIKANTË/E NË INSPEKTORATIN E PUNËS Qendra për Politika dhe Avokim (QPA), shpallë thirrje të hapur për aplikim për pozitën praktikant/e me pagesë në Inspektoratin e Punës. QPA është në kërkim të praktikantëve/eve të cilët janë në vitin e fundit në...

Heshtja Ndaj Rreziqeve ne Pune

Heshtja Ndaj Rreziqeve ne Pune

Heshtja ndaj rreziqeve në punë
Sipas Ligjit të Punës, “risku nënkupton mundësinë që të punësuarit t’i shkaktohet plagë,
sëmundje ose probleme shëndetësore…

Video Storie

Video Storie

Video storia pasqyron disa raste suksesi te kompanive private te cilat ofrojne kushte te pershtatshme te sigurise dhe shendetit ne pune per punetoret e tyre….

Semundje Profesionale

Semundje Profesionale

Sëmundje profesionale definohet çdo sëmundje e shkaktuar nga ekspozimi në elementet e dëmshme dhe të rrezikshme kimike, fizike dhe biologjike në ambientin e punës gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës…

Dialog per Drejtesi Sociale – Projekti

Dialog per Drejtesi Sociale – Projekti

Me datën 11 mars 2020, u bë lansimi i projektit “Dialog social për drejtësi sociale” implementuar nga Koalicioni për drejtësi sociale dhe të drejta socio-ekonomike….