THIRRJE PUBLIKE PËR PRAKTIKANTË/E NË INSPEKTORATIN E PUNËS

THIRRJE PUBLIKE PËR PRAKTIKANTË/E NË INSPEKTORATIN E PUNËS

Qendra për Politika dhe Avokim (QPA), shpall thirrje të hapur për aplikim për pozitën praktikant/e me pagesë të angazhuar në Inspektoratin e Punës. QPA është në kërkim të një praktikanti/eje i/e cili/a është në vitin e fundit në nivelin Bachelor ose student/e në...
Terms of Reference for Annual Audit of Project/Programme Support including ISRS 4400

THIRRJE E HAPUR PËR INDIVID/KOMPANI TË INTERESUAR/A

Qendra për Politika dhe Avokim (QPA) në mars të vitit 2022 ka filluar implementimin e projektit “Përtej  punësimit” përmes HumanRightivism që mbështetet nga Ambasada Suedeze në Kosovë nëpërmjet Community Development Fund – CDF. Objektivi kyç i projektit...
Heshtja Ndaj Rreziqeve ne Pune

Heshtja Ndaj Rreziqeve ne Pune

Heshtja Ndaj Rreziqeve ne Pune Nga QPA  April 15, 2020 Sipas Ligjit të Punës, “risku nënkupton mundësinë që të punësuarit t’i shkaktohet plagë, sëmundje ose probleme shëndetësore të menjëhershme apo të mëvonshme, si rezultat i ekspozimit në ambientin e punës...
A është i hapur vendi i punës suaj?

A është i hapur vendi i punës suaj?

Organizata Ndërkombëtare e Punes Nga QPA  April 13, 2020 A është i hapur vendi i punës suaj? 👇 Nëse po shiqojeni se si duhet të adaptohet ai përmes këtyre këshillave nga Organizata Ndërkombëtare e Punes #Tedrejtatepunetoreve #rrinshpi #covid19—- Is your...